Project Description

Isolatieglas: condensvorming aan de kamerzijde

Condensvorming aan de kamerzijde ontstaat meestal bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid in de woning. Het aanwezige vocht condenseert dan tegen het glasoppervlak. Met HR++ beglazing is het risico op condensvorming het kleinst, enkel bij een hoge luchtvochtigheid en geringe ventilatie is dit nog mogelijk. Bij standaard isolerend dubbelglas en zeker bij enkele beglazing zal veel eerder condens aan de kamerzijde ontstaan. Dit is echter geen fout in het product!
Eventuele condensvorming is te voorkomen door goed te ventileren. Zeker als u uw bestaande beglazing laat vervangen, moet dus goed gekeken worden naar de mogelijkheden om te ventileren.

Isolatieglas: condensvorming aan de buitenzijde

Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het risico op condensvorming is het grootst in de ochtenduren tijdens het voorjaar en het najaar. De condens verdwijnt zodra de buitentemperatuur stijgt en de luchtvochtigheid afneemt. Eventuele condensvorming komt niet door een fout in het product het is juist een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van de beglazing.
Aan de buitenzijde komt condensvorming in een beperkt aantal situaties voor, maar het is helaas niet te voorkomen. Het droogwrijven van de ruit heeft geen zin. Zolang de buitentemperatuur laag en de relatieve vochtigheid buiten hoog is, kan de condens terug komen.

Kleurbeleving van glas

Glas is nooit helemaal kleurloos. Het heeft, afhankelijk van de dikte, altijd een bepaalde tint. Bij grote ruiten zijn kleurverschillen mogelijk, omdat hiervoor dikker glas moet worden gebruikt dan voor kleinere ruiten. Hoewel dit in de meeste gevallen niet als storend wordt ervaren, kunt u dit risico uitsluiten door alle beglazing in dezelfde glasdikte uit te voeren.

HR++ beglazing heeft door de coating een iets andere kleur dan gewoon isolerend dubbelglas. Het is mogelijk dat tussen de coatings van verschillende fabrikanten of tussen leveringen van dezelfde fabrikant, kleine kleurverschillen zitten. Bij vervanging van een bestaande ruit kan er dus een klein kleurverschil met de andere ruiten ontstaan. Overleg hierover vooraf met onze glaszetter.

Isolatieglas: thermische breuk

Een thermische breuk ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil ontstaat van meer dan 30° C, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische breuk.

Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het ‘gewoon’ breken van glas. Typisch is de inloop, die loopt altijd vanaf de glasrand over de kortste afstand naar de koude-/warmtezone, waarna de breuk duidelijk van richting verandert en vervolgens in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kunt u het beste door onze glaszetter laten beoordelen.

Hoe voorkomt u een thermische breuk?

Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas. U kunt de kans op thermische breuken fors verkleinen door:

  • Het plaatsen van jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing;
  • Verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen;
  • De beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie;
  • Geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing;
  • Voorkom handelingen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte koudewaterstraal op een door de zon verwarmde beglazing).

Een thermische breuk kan worden voorkomen door gehard glas toe te passen. Gehard glas is speciaal behandeld glas dat tegen veel grotere temperatuurverschillen kan en minder gevoelig is voor een thermische breuk. In situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen is het raadzaam gehard glas toe te passen.

Een ander belangrijk voordeel van gehard glas is dat het veiligheidsglas is en bij een breuk in kleine veilige korrels uiteen valt en dus geen ernstig letsel veroorzaakt. Laat u hierover informeren door onze glasspecialist.

Isolatieglas: onderhoud

Vanaf het moment dat de beglazing is geplaatst, bent u verantwoordelijk voor het goed onderhouden hiervan. Zo heeft u niet alleen langer plezier van uw isolerend dubbelglas en HR++ beglazing, maar houdt u ook recht op garantie.

Ook voor het onderhoud zijn normen en richtlijnen opgesteld. Voor u is het belangrijk dat het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (afdichting tussen de beglazing en het kozijn) in goede staat blijven en eventueel aanwezige beluchtingsgaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) schoon en open blijven.

Slecht onderhoud aan het kozijn verhoogt de kans op schade aan uw beglazing. Wij adviseren om tenminste één keer per jaar het kozijn inclusief schilderwerk, de kit en/of de beglazingsrubbers te (laten) controleren op eventuele gebreken.

Isolatieglas: garantie

Indien u isolerend dubbelglas en HR++ beglazing door Glas Compleet laat leveren en plaatsen, krijgt u een garantie van tien jaar. Deze garantie geldt uitsluitend voor het volledig dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat het doorzicht niet wordt verminderd door inwendige aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating tussen de glasbladen. Aan de garantie is een aantal voorwaarden verbonden. Naast de voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de samenstelling van de beglazing, wordt ook de verplichting van goed onderhoud door u als eigenaar genoemd.